Κουίζ

Θέμα Όνομα Το κουίζ κλείνει
2. What is European Open Science Cloud (EOSC)? Activity 1: Quiz on EOSC Χωρίς ημερομηνία λήξης
2.1. EOSC in practice: EOSC Synergy Activity 1: Quiz on EOSC Synergy Χωρίς ημερομηνία λήξης
Activity 3. Quiz - Addressing water management issues in Europe Χωρίς ημερομηνία λήξης
Activity 1: Quiz on EOSC Synergy Χωρίς ημερομηνία λήξης
2.2. EOSC in practice: Facilitating software quality across EOSC services Activity 1: Quiz Χωρίς ημερομηνία λήξης
2.3. EOSC in practice: Integrating resources into EOSC Activity 1: Quiz Χωρίς ημερομηνία λήξης
3. Research data management Activity 1. Quiz Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2022, 3:09 μμ
3.1. FAIR principles Activity 1. Quiz Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2022, 3:55 μμ
3.2. Data management plans Activity 1. Quiz Χωρίς ημερομηνία λήξης